Årsmöte

arsmote2017

Tack för ett välbesökt och trevligt årsmöte!!
Några punkter som avhandlades:

 • Klubbresan går i år till Norge för havsfiske i Rödven  saltkjelsnes.no
  Datum:1-5 September, återkommer med mer info.
 • Specimen (48timmars) tävlingen läggs ner pga bristande deltagarantal.
  Vi kommer ersätta denna med en Predatortävling preliminärt 7/10 i år och en arttävling nästa vår. Återkommer med regler och mer info.
 • KM i hav 21/10 Helsingborg, Vandia.
  Anmälan till Håkan Hellgren, kostnad 400:-
 • Påminner om medlemsavgiften:

  Medlemsavgifter för 2017: Familj 400:-, Senior 200:-, Junior 150:-

  Insättning görs på klubbens plusgiro 4406862-5

  /Styrelsen