Om….

Klubben startades redan 1963 och har ca 40 medlemmar. Klubbmästerskap i Pimpel, Kust, Hav, Mete, samt specimen (24-timmars) genomförs under året.
En artävling genererar en mängd anmälningar varje år och visar på stor aktivitet ute vid fiskevattnen.
En klubbresa genomförs varje år.